Събития

Втори ден на престижната научна конференция, която се провежда в Регионална библиотека „Пейо К. Яворов“

Дванадесетата международна конференция „Цифрово представяне и опазване на културно и научно наследство“ – DiPP2022 под патронажа на ЮНЕСКО. Организатор на форума традиционно е Институтът по математика и информатика при Българска академия на науките с подкрепата на Община Бургас.
dipp-intro.mp4
Престижното научно събитие цели да представи иновации, проекти и научни и научно-приложни разработки в областта на цифровото документирането, архивирането, представянето и запазването на световно и национално материално и нематериално културно и научно наследство. Основен фокус е осигуряването на отворен достъп до цифровизирано културно и научно наследство и следването на устойчиви политики за продължаващо му цифрово съхранение и опазване.
Конференцията беше открита официално на 23 септември 2022 г. В рамките на три дни се представят научни изследвания и доклади на над 50 автора от цял свят, които се публикуват и в реферираното и индексирано в Web of Science и Scopus издание, достъпно онлайн на http://dipp.math.bas.bg.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *