Междубиблиотечна заемна служба/ МЗС

и международна междубиблиотечна заемна служба/ ММЗС

 

0878 536 690 – Росица Желязкова /МЗС и ММЗС/

mzs.rb.burgas@gmail.com

Междубиблиотечната заемна служба/ МЗС осигурява липсващи библиотечни документи/ единици във фондовете на Библиотеката  от други библиотеки в страната и чужбина за нуждите на библиотечните ползватели.

Библиотеката изпраща библиотечни документи по пощата с наложен платеж на други библиотеки по заявка. Използва се стандартен формуляр, снабден с пълни и точни библиографски данни.

Чрез МЗС могат да се поръчат всички видове документи и копия на: депозитни документи, справочни издания, периодични издания (само отделни страници или статии), архивни материали, уникални, редки и ценни издания.
При международно междубиблиотечно заемане / ММЗС библиотеката работи с ваучерната система за разплащане на ИФЛА.

Разходите по изпращането и получаването на документи по МЗС и ММЗС са за сметка на поръчителя. Право да ползват услугите на МЗС и ММЗС имат ползвателите на Регионална библиотека „Пейо К. Яворов“ гр. Бургас, които притежават валидни читателски карти.

Документите се ползват само в читалните зали на Библиотеката.