Bio-bibliogr. Biserka Gramatikova – Копие

Обяснителни бележки

Биобиблиографията[1] за Бисерка Граматикова се издава по проект на Регионална библиотека „Пейо Яворов“ – Бургас към програма Регионални дейности на Министерството на Културата. Тя е предназначена за изкуствоведи, музиканти, студенти, библиотечни работници и за всички, които се интересуват от творчеството и проблемите на музикознанието.

Биобиблиографията обхваща всички издирени публикации от и за Бисерка Граматикова от 1969 г. до 2023 г. Те са представени в отделните рубрики –периодичния печат и в научни сборници от конференции и симпозиуми – доклади, научни съобщения; публикации за Бисерка Граматикова; цитирания за нея.

Публикациите в сборници и периодичния печат са подредени по години. Тук са включени и доклади, научни съобщения, интервюта, също участията й в разговори, беседи и обсъждания. Част от тях представят Бисерка Граматикова като съставител и редактор на статии, вкл. и биографични бележки за нея.

В биобиблиографията са отбелязани и по-важни дати от живота и творчеството на Бисерка Граматикова, която е родена в гр. Поморие, но от ранна възраст живее, твори и учителства в Бургас. Не само младите й години, но и целият й живот е неразривно свързан с родния край, с неговото музикално изкуство, традиции и проблеми. Нейните ученици, с които тя е свързана чрез кореспонденция и лични контакти, свидетелстват признание и обич от извършената работа.

Настоящото издание е подготвено въз основа на краеведската картотека, систематичен каталог на Бургаската РБ „Пейо Яворов“ и лични контакти с музикалния педагог и краевед Бисерка Граматикова. Неин редактор е проф. д-р Стефан Хърков.

[1] От този момент нататък в публ. ще се отбелязва с по-краткото същ. име „библиография“.