Проекът по Програма „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност“ – 2022 г.

на Министерството на културата е третият проект,

спечелен от екипа на Регионална библиотека „Пейо К. Яворов“ през настоящата /2022 г./ година

„… Приоритет на програмата е обновяване на библиотечните фондове с цел насърчаване на интереса към книгата и четенето и съдействие за развитие на библиотеките като основни центрове за духовност, придобиване на знания и информация…“
Отпуснатите средства са в размер на 16 711, 40 лв.
за закупуване на нови книги и други информационни източници,
с което се цели обновяване на библиотечния фонд.
100% от бюджета по Проект „QR Библиотека – Бургас“ е осигурен от Национален фонд култура /НФК/

Проектът QR Библиотечен Бургас е ориентиран към създаването на нови подходи за опазване и популяризиране на културното наследство, чрез въвеждане на QR /Quick Response/ кодове, с което се гарантира гъвкавост и своевременен достъп до информация от библиотечния фонд.

Регионална библиотека “Пейо К. Яворов“ кандидатства и получи допълнителни средства в размер на 9 999, 50 лв., от държавния бюджет чрез бюджета на Министерство на културата за 2022 г. за развитие на методичната и краеведска дейност на територията на област Бургас, свързана с опазването и популяризирането на библиотечното дело в Бургаския край.

Библиотеката е едно от местата, където иновациите наистина са в действие и се предоставят ежедневно на читателите.

 

 

Деца и учители имаха възможност да разгледат различните отдели на Библиотеката, да научат за иновациите, да се запознаят със съвременните начини за вземане и връщане на книги, чрез машината self-check /самообслужване/, и много други.

Реализираното сътрудничество между Регионална библиотека „Пейо К. Яворов“ гр. Бургас 📚 и Американското посолство на САЩ, благодарение на Община Бургас 🌊, създаде предпоставка за реализиране на пълнотекстови достъп до необятните ресурси на eLIBRARY USA. Тя дава възможност на библиотечните ползватели да се потопят в богата дигитална колекция от надеждни информационни ресурси, включващи периодични издания /вестници, списания и продължаващи издания/, книги, дисертации и нетрадиционни носители на информация /филми и видеоклипове/.
📜 Периодични издания:
PressReader, включва популярни вестници и списания от цял ​​свят в лесен за четене и разглеждане формат.
Flipster, позволява достъп до популярни списания /National Geographic, Entrepreneur, Wired, Fast Company и Popular Science/.
📚 Академични/ научни ресурси:
Academic OneFile, база от данни от научни изследвания, ориентирана към учители и студенти, включваща над 8000 академични списания 📜.
JSTOR, база данни с възможност за търсене на статии от периодични издания, фокусирани върху социалните науки, здравеопазване, икономиката, историята и общи науки.
ProQuest Global /дисертации/ съдържа над 1,5 милиона дисертации от над 700 университета.
Gale In Context: Middle School – База от данни, включваща над 1000 дигитални източника на информация. Предназначена за ученици от 11-13 години.
Opposing Viewpoints In Context, включва мнението на експерти по спорни и дискутирани теми от периодичните издания.
🖍 Учене на английски език:
BookFlix е уебсайт за четене от начинаещи ползватели, който съчетава анимирани измислени истории със свързани нехудожествени книги.
🎬 Видео ресурси:
Kanopy – съдържа селекция от над 100 документални филма, изследващи най-вдъхновяващите и интересни съвременни теми в Съединените щати.