Единствена по рода си технология, с коятo децата учат чрез виртуални 3D холограми и симулации на експерименти във виртуална лаборатория от ново поколение.

zSpace® e уникална по рода си образователна технология с над 30 патента и е разпространена в над 10 000 училища и университети по цял свят. Редовен финалист и победител в най-престижните изложения за технологии и образование, zSpace® е най-добрата технология за обучение по дисциплините от STEM (Science, Technology, Engineering, Maths) цикъла.

® zSpace® е технология с 3 сензорни модалности – Виртуална реалност (VR), 3D и интерактивност – три нива на възприятие на представеното учебно съдържание

® Усещане за реализъм – Потапящо усещане за реализъм, което гарантира запомнянето и много по-ефективното усвояване на учебното съдържание – учениците имат чувството, че 3D моделите са буквално пред очите им и могат да взаимодействат с тях в реално време!

® Технология, фокусирана изцяло върху STEM (Science, Technology, Engineering, Maths) обучението – както самата технология, така и всички софтуерни приложения към нея са фокусирани изцяло върху различни направления в STEM сферата – биология, механика, електротехника, физика, математика, инженерство, автомобилостроене и още много!

® Многообразие от софтуерни приложения за zSpace®