Проекът се реализира с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура“

по Програма за възстановяване и развитие на държавни, регионални и общински културни институти