Ново улеснение за читателите на Регионална библиотека „Пейо К. Яворов“

Две читателски вендинг машини за връщане на книги и справки, са монтирани в Библиотеката. Те се намират във фоайето на първия етаж в сградата. Всеки читател може да се обслужи сам, ако няма време или желание да посети отделите за деца, възрастни или читалните. Машините са съобразени с противоепидемичните мерки в условията на COVID-19. Дават възможност на всеки, който не желае контакт с библиотечните служители, да се възползва от новата безконтактна услуга.

Вендингите помагат на библиотечните ползватели да върнат книгите си, дават възможност да се извършват справки за статута на библиотечните документи във фонда, позволяват да се четат дигитализираните издания на бургаския периодичен печат до 1944 година.

По този начин Библиотеката прави още една стъпка в посока – съвременни технологии и дава отговор на предизвикателствата на времето, свързани с опазване здравето и живота на читателите.