Интерактивно 3D образователно решение за създаване на топографски модели от оформяне на пясък, който образува цветна карта от топографски контурни линии и симулира вода или вулканична лава.

С помощта на Sand Reality Box, трудните за осмисляне от деца и подрастващи контурни и топографски карти са представени в лесен и достъпен вариант.

  • равнинните площи, долини, низини, полета и др., се оцветяват със ЗЕЛЕН ЦВЯТ;
  • изображенията на моретата, езерата, язовирите, реките, потоци, и др. водни обекти – със СИН
  • високите земни площи като планини, вулкани, хълмове, върхове и др. – с КАФЯВ ЦВЯТ

Чрез Sand Reality Box може да се създаде модел, който представлява реален релеф, като по този начин посетителите в музея или учениците в учебното заведение да моделират абстрактна карта до действителния релеф и така да опознаят земните форми и екосистемните процеси.

  • Контурни линии са основната характеристика на топографската карта. Всяка точка на единична контурна линия представлява една и съща кота или височина над референтната точка (обикновено морското равнище).
  • Преминаването от една контурна линия към следващата представлява покачване или спад в височината на земната повърхност.

 Пясък Sandtastik и безопасност:              

  • Подходящ за създаване релефни форми, включително в мокро състояние.
  • фин, мек продукт, който се пресява през пръстите с лекота;
  • чист, искрящ бял пясък е нетоксичен , 100% натурален и не уврежда околната среда.
  • със сертификат за безопасност от завода производител в САЩ; Идеята на тази интерактивна пясъчна кутия е да позволи на деца, ученици и студенти, както и на посетителите на даден музей да научат повече за географските, геоложките или хидрогеоложките принципи в природата, докато движат пясъка.