Новоизградената видео стена е съставена от множество малки LED модули (екрани), монтирани на специално проектирана за целта рамка, с цел създаването на огромен екран за предаване на информационно, рекламно или учебно съдържание в най-различни размери, формати и форми. Новото високотехнологично оборудване е разположено в презентационната зала на втория етаж на библиотеката и се използва за провеждане на урочна, лекционна и презентационна дейност или за иновативно и интерактивно организиране на събития, конференции и тържества.

Видеостената се използва за провеждане на учебна дейност, изнасяне на презентации на посетители, за иновативно и интерактивно организиране на извънкласни дейности, за зона за равлечение на персонал и посетители, както и наем от трети лица за организиране на бизнес конференции, колаборация и др. Тя е неотменна част от провеждането на традиционните празници на града на самата библиотека.

Цялото изпълнение е изключително тънко – едва 7.2см и с фина стъпка от P3.07. Най-новото поколение модули е с огромна честота на опресняване от 3840Hz, което значи, че възпроизвеждането на видео съдържание е безпроблемно и в пъти по-плавно от традиционните LCD решения. Радваме се, че жителите на гр. Бургас и неговите гости най-накрая ще имат възможността да се радват на една модерна, нова и технически иновативна библиотека.