download-pdf

Алгоритъм на дезинфекционните мероприятия COVID 19

download-pdf

Етичен кодекс

download-pdf

Задължения, отговорности и обслужване на ползвателите в период на противоепидемични мерки на територията на РБ П. К. Яворов