Етичен кодекс

Правилник за обслужване на ползвателите в Регионална библиотека ``Пейо К. Яворов`` гр. Бургас

Политика за защита на личните данни в Регионална библиотека ``Пейо К. Яворов``

Правилник за дейността на Регионална библиотека ``Пейо К. Яворов`` - Бургас

Инструкция за безопасност и здраве при работа с видеодисплей

Правила за мрежова и информационна сигурност в Регионална библиотека ``Пейо К. Яворов`` гр. Бургас

Правила за ползване на автоматизирано работно място

Плавилник за организацията на ГУТ при Регионална библиотека ``Пейо К. Яворов``

Алгоритъм на дезинфекционните мероприятия COVID 19

Задължения, отговорности и обслужване на ползвателите в период на противоепидемични мерки на територията на Регионална библиотека ``Пейо К. Яворов`` гр. Бургас

Инструкция подготвяне на работното място за недопускане на COVID-19

Инструкция при случай на контакт с лице вирусоносител COVID-19

Правила за обслужване на ползвателите на територията на Регионална библиотека ``Пейо К. Яворов`` в периода на действие на противоепидемичните мерки