Списък на свободните работни меса, обявени в ДБТ Бургас на 07.02.2022г.
ДБТ No. Бр. незаети Длъжност Град Образование Езикови знания Компютърни умения
202/ДБТ – Бургас 132 10 Готвач Ахелой Средно,Професионална квалификация / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (квалификация за готвач)
202/ДБТ – Бургас 38 5 Готвач, заведение за бързо хранене Бургас Средно
202/ДБТ – Бургас 40 5 Готвач, заведение за бързо хранене Бургас Средно
202/ДБТ – Бургас 39 5 Готвач, заведение за бързо хранене Бургас Средно
202/ДБТ – Бургас 57 1 Диспечер, транспортни средства Бургас Средно,Висше
202/ДБТ – Бургас 114 2 Електромонтьор Бургас Средно / Електротехника и енергетика (средно-специално, завършили електротехникум),Професионална квалификация / Електротехника и енергетика (3-та квалификационна група по ел.безопасност)
202/ДБТ – Бургас 3048 10 Застрахователен агент Бургас Средно ms oficce, Internet, ел.поща
202/ДБТ – Бургас 130 1 Касиер Бургас Средно
202/ДБТ – Бургас 3002 10 Лекар Бургас Висше / Медицина (магистър/медицина/лекар)
202/ДБТ – Бургас 164 1 Лекар, вътрешни болести (специалист) Бургас Висше / Медицина (Вътрешни болести, лекар , магистър)
202/ДБТ – Бургас 165 1 Лекар, гръдна хирургия Бургас Висше / Медицина (Гръдна хирургия, лекар, магистър)
202/ДБТ – Бургас 166 1 Лекар, детска гастроентерология Бургас Висше / Медицина (Детска гастроентерология, лекар, магистър)
202/ДБТ – Бургас 167 1 Лекар, детска кардиология Бургас Висше / Медицина (Детска кардиология, лекар, магистър)
202/ДБТ – Бургас 168 1 Лекар, детска неврология Бургас Висше / Медицина (Детска неврология, лекар, магистър)
202/ДБТ – Бургас 169 1 Лекар, детска нефрология и хемодиализа Бургас Висше / Медицина (Детска нефрология и хемодиализа, лекар, магистър)
202/ДБТ – Бургас 163 1 Лекар, клинична алергология Бургас Висше / Медицина (Клинична алергология, лекар, магистър)
202/ДБТ – Бургас 162 1 Лекар, клинична токсикология Бургас Висше / Медицина (Клинична токсикология, лекар, магистър)
202/ДБТ – Бургас 171 1 Лекар, пластично-възстановителна и естетична хирургия Бургас Висше / Медицина (Пластично-възстановителна и естетична хирургия, лекар, магистър)
202/ДБТ – Бургас 170 1 Лекар, пневмология и фтизиатрия Бургас Висше / Медицина (Пневмология и фтизиатрия, лекар, магистър)
202/ДБТ – Бургас 3001 4 Лекарски асистент Бургас Висше / Здравни грижи (бакалавър/лекарски асистент)
202/ДБТ – Бургас 75 2 Лепач Бургас Средно
202/ДБТ – Бургас 187 1 Медицинска сестра Бургас Висше / Здравни грижи (медицинска сестра)
202/ДБТ – Бургас 186 1 Медицинска сестра Бургас Висше / Здравни грижи (медицинска сестра)
202/ДБТ – Бургас 189 1 Медицинска сестра Бургас Висше / Здравни грижи (медицинска сестра, акушерка или фелдшер  )
202/ДБТ – Бургас 108 1 Медицинска сестра Поморие Висше / Здравни грижи (медицинска сестра)
202/ДБТ – Бургас 3049 3 Мениджър покупки/продажби Бургас Средно Английски ms oficce, Internet, ел.поща
202/ДБТ – Бургас 133 10 Мияч, съдове (ръчно) Ахелой Основно
202/ДБТ – Бургас 129 1 Монтажник, микроелектронно оборудване Бургас Професионална квалификация / Електротехника и енергетика (с техническа специалност -електротехника или електроника),Средно Английски, Руски компютърни мрежи и рутери
202/ДБТ – Бургас 73 1 Монтьор, компютърна апаратура Бургас Средно,Висше
202/ДБТ – Бургас 87 1 Общ работник Бургас Основно,Средно
202/ДБТ – Бургас 160 1 Огняр Бургас Основно,Професионална квалификация / Електротехника и енергетика (правоспособност за огняр  за котли с високо налягане),Средно
202/ДБТ – Бургас 139 15 Оператор, наземно обслужване Бургас Средно
202/ДБТ – Бургас 3055 20 Организатор, работа с клиенти Бургас Средно Немски, Английски ms oficce, Internet, ел.поща
202/ДБТ – Бургас 128 1 Отговорник/Специалист, техническа поддръжка Бургас Средно
202/ДБТ – Бургас 105 1 Помощник-директор, учебно-производствената дейност Бургас Висше / Информатика и компютърни науки (компютърни науки;софтуерно инженерство) Английски
202/ДБТ – Бургас 131 2 Продавач-консултант Бургас Средно компютърна грамотност
202/ДБТ – Бургас 98 1 Продавач-консултант Бургас Средно база данни
202/ДБТ – Бургас 188 1 Психолог Бургас Висше / Психология
202/ДБТ – Бургас 74 2 Работник, обслужване и ремонт на електроапаратура Бургас Средно (техническа специалност),Висше / Информатика и компютърни науки
202/ДБТ – Бургас 51 5 Салонен управител Бургас Средно
202/ДБТ – Бургас 52 5 Салонен управител Бургас Средно
202/ДБТ – Бургас 50 5 Салонен управител Бургас Средно
202/ДБТ – Бургас 134 10 Сервитьор Ахелой Средно Английски, Чужди, Руски
202-01/ДБТ – Бургас, Филиал-01 1 1 Служител, гише в пощенска станция Трояново Средно Windos XP, Word, Exel, работа с база данни
202/ДБТ – Бургас 8 29 Служител, запитвания Бургас Средно Немски много добри компютърни компетенции, Internet
202/ДБТ – Бургас 3022 20 Социален асистент Бургас Основно,Средно
202/ДБТ – Бургас 2992 1 Стругар Бургас Средно,Професионална квалификация (стругар),Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (студена обработка)
202/ДБТ – Бургас 124 1 Счетоводител Бургас Средно / Икономически науки,Висше / Икономика
202/ДБТ – Бургас 115 1 Техник-механик, автомобили и кари Бургас Средно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства (средно специално, завършили ТМТ, гимназия по транспорт)
202/ДБТ – Бургас 136 1 Технически сътрудник Атия Висше / Здравни грижи (Лекарски асистент -фелдшер или медицинска сестра)
202/ДБТ – Бургас 103 4 Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Бургас Висше / Информатика и компютърни науки (проф.квалификация „учител“, или педагогическа провоспособност) Английски високо технологично ниво
202-07/ДБТ – Бургас, Филиал-07 2 1 Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап Бургас Висше / Педагогика на обучението по … (изобразителни изкуства)
202/ДБТ – Бургас 3003 4 Фелдшер Бургас Висше / Здравни грижи (фелдшер)
202/ДБТ – Бургас 140 15 Чистач/ Хигиенист Бургас Средно
202/ДБТ – Бургас 182 2 Чистач/ Хигиенист Бургас Основно,Средно
202/ДБТ – Бургас 181 2 Чистач/ Хигиенист Бургас Основно,Средно
202/ДБТ – Бургас 175 2 Чистач/ Хигиенист Бургас Основно,Средно умения за работа с вайбър
202/ДБТ – Бургас 183 1 Шофьор, автобус Бургас Професионална квалификация / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства (водоч, монтьор МПС, шофьор кат.Д,  ДЕ, психологична годност, квалификация на водача),Средно
202/ДБТ – Бургас 138 10 Шофьор, самолетообслужваща техника Бургас Средно
202/ДБТ – Бургас 137 1 Юрисконсулт Бургас Висше / Право Много добра компютърна грамотност-умения за работа с MS office, Excel, офис пакет