Ползвателите/ читателите на Регионална библиотека „Пейо К. Яворов” могат да се възползват от пълнотекстовите изследователски бази от данни във всички научни области.

Колекциите обхващат широк спектър от академични дисциплини – инженерни науки и технологии, икономика, бизнес, обществени науки, политически науки, образование, езикознание, литературознание, философия, сценични изкуства и други.

Мултидисциплинарните бази от данни съдържат изключително ценна научна информация от най-престижните световни издатели.