Регионална библиотека „Пейо К. Яворов“ гр. Бургас е одобрена
за финансова подкрепа по
Проект, свързан с утвърждаването, развитието и популяризирането на библиотечното дело в Бургаска област, размер на финансовата подкрепа е 7 691, 00 лв. Допълнителните средства са разпределени от държавния бюджет чрез бюджета на Министерството на културата.
Регионална библиотека „Пейо К. Яворов“ гр. Бургас е одобрена
за финансова подкрепа по
програма „Българските библиотеки-съвременни центрове за четене
и информираност” 2023 г.
Пореден проект, спечелен от екипа на Библиотеката, чиято реализация ще подпомогне обновяването на фондовете й с книги и други информационни източници.