ЗИМНО РАБОТНО ВРЕМЕ

ПОНЕДЕЛНИК – НЕДЕЛЯ

Всички обслужващи звена работят

от 8, 00 ч. до 20, 30 ч.

Общообразователна читалня „Петя Дубарова“

работи от 8, 00 ч. до 24, 00 ч.

Библиотеката работи и през официалните празници