Събития

Представители на 9 европейски държави се събраха в Регионална библиотека „Пейо К. Яворов“

Те участват в проект на община Бургас „Хоризонти Европа“ – Преоценка на климатичната неутралност и качеството на градската среда в европейските крайбрежни градове.

Представителите на различни европейски градове обсъдиха различни екологични проекти по градска среда. Един от тях е построяването на морски парк в бургаския квартал Сарафово.

Основната цел на проекта е да подкрепи усилията на Европейските региони в процесите на адаптиране и минимизиране влиянието на климатичните промени чрез реализиране на едро мащабни демонстрационни дейности с трансгранично значение.

В рамките на проекта Re-Value девет европейски крайбрежни града ще демонстрират как климатичната неутралност и качеството на градската среда могат да бъдат приведени в съответствие чрез преоценяване на връзката им с крайбрежието, укрепване на съпътстващите ползи и смекчаване потенциални неблагоприятни въздействия – накратко чрез планиране на градския преход за постигане на климатична неутралност. Градовете ще работят с дългосрочни планове за териториална трансформация, комбинирани с местно базирани крайбрежни демонстрационни пилотни дейности. В четирите водещи града (Алесунд, Брюж, Бургас и Римини) ще бъде приложен пилотен модел за интегрирано градоустройствено планиране и проектиране за постигане на климатична неутралност и значително намаляване на парниковите газове емисии до 2030 г.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *