Проекти

QR Библиотека – Бургас

100% от бюджета по проект „QR Библиотека – Бургас“ е осигурен от Национален фонд култура /НФК/
Проектът QR Библиотечен Бургас е ориентиран към създаването на нови подходи за опазване и популяризиране на културното наследство, чрез въвеждане на QR /Quick Response/ кодове, с което се гарантира гъвкавост и своевременен достъп до информация от библиотечния фонд.
Иновативният подход е свързан с представянето на българската художествена литература чрез видео буктрейлъри, насърчавайки грамотността и обучението през целия живот извън физическото библиотечно пространство.
No photo description available.
„… Кандидатът има богат опит в реализирането на културни проекти.
Проектното предложение включва създаване на видео обиколка на библиотеката с включен жестомимичен превод. Видеата от обиколката ще бъдат достъпни посредством QR кодове. Проектът ще представи начин за интегриране на хора със слухови увреждания и ще стимулира подоброто разбиране на културното наследство. Кандидатът е формулирал целевите групи, с които ще работи. Следва с договора да се предостави обновен график на дейността…“

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *