Драматичен театър "Адриана Будевска" Бургас - плакатиИнформация
Драматичен театър "Адриана Будевска" Бургас

24. 12. - сряда  вечерни 19, 00 ч.
25. 12. - четвъртък
26. 12. - петък
27, 12. - събота
28. 12. - неделя
Събота и неделя от 15, 00 ч. 

Премиерни представления

ШЕСТИ ЮЛИ

Документална пиеса от Михаил Шатров

Постановката се посвещава на сто годишнината от рождението на В. И. Ленин

Участват: Наум Шопов - гост артист от театъра на Народната армия - София /в ролята на В. И. Ленин/, Александър Диков, Тодор Тодоров, Васил Василев, Николай Аврамов, Мария Гюлева, Гинчо Илчев, Цако Дачев, Георги Билалов, Стойчо Попов, Атанас Атанасов, Петко Казанджиев, Продан Коларов, Продан Проданов, Душко Пеев, Анастас Анастасов, Добринка Караджова, Полина Доростолска, Петър Пенков, Стефан Чолаков, Милко Желязков, Петко Иванов, Дончо Пашов, Никола Джиколов, Кръстю Дойнов, Венелин Кръстев, Веско Маринов, Любен Бояджиев и др.

Гост-режисьор: Йордан Саръиванов
Художник: Тодор Станилов
Гост-художник на костюмите: Весела Кирчева

СЕЗОН 1969 - 1970 г.
Драматичен театър "Адриана Будевска" Бургас

Носител на ордена "Червено знаме на труда"

Сряда, 3 декември
Начало 10, 00 ч.     Начало: 18, 00 ч.

КОГАТО КУКЛИТЕ НЕ СПЯТ

нова пиеса в 6 картини от Леда Милева

Участват: Бистра Кантарска, Поля Доростолска, Елена Пеева, Богдана Петрова, Христо Сутров, Добрина Гаврилова, Сия Главанкова, Димитринка Димова, Теодорина Апостолова, Милка Туйкова - лауреат на Дим. награда, Мина Влахова, Лилия Златева, Ивана Джеджева

Режисура: Недялко Йорданов
Художник: Кирил Симеонов
Музика: Петър Ступел
Хореография: Здравка Антонова


Четвъртък, 4 декември 
Начало 19, 00 часа

ГОЛЕМАНОВ
Комедия от Ст. Л. Костов

Участват: Ани Бояджиева, Лили Златева, Дончо Пашов, Анастасия Главанкова, Георги Билалов, Елена Пеева, Алетксандър Диков, Христо Сутров, Стойчо Попов, Любен Бояджиев, Душко Пеев, Веселин Маринов, Никола Джикелов, Добрина Караджова, Мария Гюлева, Анастас Анастасов

Режисьор: Еди Шварц
Художник: Кирил Симеонов

Петък, 5 декември  Начало 19, 00 часа
Събота, 6 декември     Дневно 15, 00 часа
Неделя, 7 декември    Вечерно 19, 00 часа

РАЗПАЛЕНИЯТ ВЪГЛЕН
нова пиеса на Лозан Стрелков

поставена за първи път на сцената на драматичен театър "Адриана Будевска"

Участват: Петър Пенков, Цако Дачев, Полина Доростолска, Ивана Джеджева, Милка Туйнова - лауреат на Дим. награда, Николай Аврамов, Бистра Кантарева, Добрина Гаврилова, Мина Влахова, Милко Желязков

Режисьор: Елисавета Пеева
Художник: Тодор Станков

СЕЗОН 1969 - 1970 г.

Профсъюзен дом на културата - Бургас

представя на 7 и 8 декември

ВРАЖАЛЕЦ

комедия в 4 действия от Ст. Л. Костов

Гостуват:
з.а. Георги Попов от Държ. сатеричен театър
з.а. Георги Раданов от Нар. театър "Ив. Вазов"
з.а. Петко Радулов от Нар. театър "Ив. Вазов"

Участват: Соня Диамандиева, Калина Вълчева, Станимира Аврамчева, Мария Павлова, Николай Попов, Ваню Вълчев, Йордан Димитров, Стоян Арабаджиев, Катя Йорданова, Захари Джендов, Желязко Петров, Венелин Пиперов

Начало 15 и 19 часа
Пофсъюзен дом на културата - Бургас
работнически сатеричен театър

гостува
в профсъюзния дом " Георги Димитров"

на 5 март

ГОСПОЖА МИНИСТЕРША

комедия в 4 действия 
от Бранислав Нушич

Участват:  И. Попов, С. Диамандиева, М. Любенова, Ст. Божкова, И. Димитров, Дим. Илиев, В. Пиперов, Ст. Арабаджиев, Ст. Димитров, Ив. Стоянова, Д. Заеков, Сл. Йорданов, Ст. Дамянова, З. Джендов, Ж. Петров, К. Вълчева, Д. Качамаков, Л. Лазаров, В. Вълчев, К. Йорданова, К. Стойчев

Постановка: Георги Попов
Художник: Кирил Симеонов
Драматичен театър "Адриана Будевска" Бургас

носител на орден "червено знаме на труда"
Начало 19, 00 ч.
Сряда, 21 януари

гастролира Георги Калоянчев
народен артист 
в ролята

ГОЛЕМАНОВ
от едноименната комедия на Ст. Л. Костов

Участват: Георги Калоянчев - нар. артист, Ани Бояджиева, Лили Златева, Дончо Пашов, Анастасия Главаникова, Александър Диков, Елена Пеева, Христо Сутров, Стойчо Попов, Добрина Караджова, Любен Бояджиев, Душко Пеев, Веселин Маринов, Никола Джикелов, Мария Гюлева, Анастас Анастасов, Атанас Атанасов

Режисьор: Еди Шварц
Художник: Кирил Симеонов

Петък, 23 януари
Начало 19, 00 ч. 

РАЗПАЛЕНИЯТ ВЪГЛЕН
пиеса от Лозан Стрелков

Участват: Петър Пенков, Цако Дачев, Полина Доростолска, Ивана Джеджева, Милка Туйкова - лауреат на Дим. награда, Николай Аврамов, Бистра Кантарева, Добрина Гаврилова, Мина Влахова, Милко Желязков
Режисьор: Елисавета Пеева
Художник: Тодор Станилов

Събота, 24 януари
Неделя, 25 януари

ШЕСТИ ЮЛИ

Документална пиеса от Михаил Шатров
Постановката се посвещава на сто годишнината от рождението на В. И. Ленин

Участват: Наум Шопов - гост артист от театъра на Народната армия - София /в ролята на В. И. Ленин/, Александър Диков, Тодор Тодоров, Стойчо Попов, Атанас Атанасов, Петко Казанджиев, Продан Коралов, Продан Проданов, Душко Пеев, Анастас Анастасов, Добринка Караджова, Полина Доростолска, Петър Пенков, Стефан Чолаков, Милко Желязков, Петко Иванов, Дончо Пашов, Никола Джикелов, Кръстю Дойнов, Венелин Кръстев, Веско Маринов, Любен Бояджиев, Славейко Василев и др.

Гост- режисьор: Йордан Саръиванов
Гост- художник по костюмите:Весела Кирчева
Художник: Тодор Станилов

СЕЗОН 1969 - 1970 г.
Драматичен театър "Адриана Будевска" Бургас
носител на орден "червено знаме на труда"

Сряда, 14 януари
Начало 19, 00 ч.

ШЕСТИ ЮЛИ

Документална пиеса от Михаил Шатров
Постановката се посвещава на сто годишнината от рождението на В. И. Ленин

Участват: Наум Шопов - гост артист от театъра на Народната армия- София, Александър Диков, Тодор Тодоров, Васил Василев, Николай Аврамов, Гинчо Илчев, Цако Дачев, Георги Билалов, Стойчо Попов, Атанас Атанасов, Петко Казанджиев, Продан Коралов, Продан Проданов, Душко Пеев, Анастас Анастасов, Добринка Караджова, Полина Доростоловска, Петър Пенков, Стефан Чолаков, Милко Желязков, Петко ИВанов, Дончо Пашов, Никола Джикелов, кръстю Дойнов, Венелин Кръстев, Веско Маринов, Любен Бояджиев, Славейко Василев и др.

Художник: Тодор Станилов
Гост-режисьор: Йордан Саръкванов
Гост-художник по костюмите: Весела Кирчева

Четвъртък, 15 януари
Начало 19 часа

РАЗПАЛЕНИЯТ ВЪГЛЕН
пиеса от Лозан СТрелков

Участват: Петър Пенков, Цако Лачев, Полина Доростолска, Мария Туйкова - лауреат на Дим. награда, Николай Аврамов, Добрина Гаврилова, Мина Влахова, Милко Желязков

Режисьор: Елисавета Пеева
Художник: Тодор Станилов

Петък, 16 януари
Събота, 17 януари
Начало 19, 00 ч.

ШЕСТИ ЮЛИ
пиеса от Михаил Шатров

Гост-режисьор: Йордан Саръиванов
Художник: Тодор Станилов
Гост-художник по костюмите: Весела Кирчева

Неделя, 18 януари
Дневно 15 часа

КОГАТО КУКЛИТЕ НЕ СПЯТ
нова пиеса в 6 картини от Леда Милева

Участват: Бистра Кантарева, Полина Доростолска, Ивана Джеджева и др.
Режисура: Недялко Йорданов
Художник: Кирил Симеонов
Музика: Петър Ступел
Хореография: Здравка Антонова

Вечерно 19 часа

ШЕСТИ ЮЛИ
пиеса от Михаил Шатров
Гост-режисьор: Йордан Саръиванов
Художник: Тодор Станилов
Гост-художник по костюмите: Весела Кирчева

СЕЗОН 1969 - 1970 г.Драматичен театър "Адриана Будевска" - Бургас
носител на орден "червено знаме на труда"

7 февруари, събота
8 февруари, неделя
Начало 19 часа

Премиерни представления

СТЪКЛЕНАТА МЕНАЖЕРИЯ
пиеса в 2 части от Тенеси Уийлямс

Участват: Александър Диков, Мая Зуркова, Хенриета Владимирова, Петър Пенков

Постановка на режисьора: доцент Атанас Илков
Художник: Кирил Симеонов
Музика: Георги Генков

СЕЗОН 1969 - 1970 г.
Драматичен театър "Адриана Будевска" Бургас

Носител на орден "Червено знаме на труда"

04. 02. - сряда
05. 02. четвъртък
Начало 19, 00 ч.

ШЕСТИ ЮЛИ: Михаил Шатров
Постановлението се посвещава на сто годишнината от рождението на В. И. Ленин

07. 02. - събота
СТЪКЛЕНАТА МЕНАЖЕРИЯ: Пиеса в 2 части от Тенеси Уйлямс
Кирил Симеонов

СЕЗОН 1969 - 1970 г.


50 години
Драматичен театър "Адриана Будевска" Бургас

11 февруари - сряда
Начало 19, 00 ч.

СТЪКЛЕНАТА МЕНАЖЕРИЯ: Пиеса в 2 части от ТЕНЕСИ УЙЛЯМС
Участват: Александър Диков, Мая Зуркова, Хенриета Владимирова, Петър Пенков;
Постановка на режисьора: доцент Атанас Илков
Художник: Кирил Симеонов
Музика: Георги Генков


ШЕСТИ ЮЛИ
Документална поеса от Михаил Шатаров
Постановка на сто годишнината от рождението на В. И. Ленин
Участват: Наум Шопов - гост артист от театъра на Народната армия- София, Александър Диков, Тодор Тодоров, Васил Василев, Николай Аврамов, Гинчо Илчев, Цако Дачев, Георги Билалов, Стойчо Попов, Атанас Атанасов, Петко Казанджиев, Продан Коларов, Продан Проданов, Душко Пеев, Анастас Анастасов, Добринка Караджова, Полина Доростолска, Петър Пенков, Стефан Чолаков, Милко Желязков, Петко Иванов, Дончо Пашов, Никола Джикелов, Кръстю Дойнов, Венели Кръстев, Веско Маринов, Любен Бояджиев, Славейко Василев и др.
Гост-режисьор: Йордан Саръиванов;
Художник: Тодор Станилов;
Гост-художник по костюмите: Весела Кирчева;

13 февруари/ петък
РАЗПАЛЕНИЯТ ВЪГЛЕН: Пиеса от Лозан Стрелков
Участват: Петър Пенков, Цеко Дачев, Полина Дростолска, Ивана Джеджева, Милка Туйкова - лауреат на Дим. награда, Николай Аврамов, Бистра Кантарева, Добрина Гаврилова, Мина Влахова, Милко Желязков
Режисьор: Елисавета Пеева
Художник: Тодор Станилов

14 февруари/ събота
15 февруари/ неделя
Начало 19. 00 часа

ШЕСТИ ЮЛИ
Пиеса от Михаил Шатров
Гост-режисьор: Йордан Саръиванов
Художник: Тодор Станилов
Гост-художник по костюмите: Весела Кирчева

Неделя - дневно 15, 00 ч.
СТЪКЛЕНАТА МЕНАЖЕРИЯ
Пиеса от Тенеси Уйлямс

Постановка: доцент Атанас Илков
Художник: Кирил Симеонов
Музика: Георги Генков
Театър при Дом НАРОДНА АРМИЯ Бургас
Лауреат на Третия Републикански фестивал

ПРЕДСТАВЯ

Комедията "МЛАДОЖЕНЕЦЪТ"
в картини и епилог от Емил Манов

Участват: Минчо Статев, Комна Галкова - лауреат на 2рия републикански фестивал, Анета Димова, Йовчо Лешков - лауреат на 3тия републикански фестивал, Елена Петкова, Христо Димов, Димитър Димитров, Димитър Гугуланов, Елена Георгиева, Емил Иванов, Стойка Ламбова, Светлозар Попески

Постановка: Славейко Василев, артист от Драматичен театър "Адриана Будевска" Бургас
Художник: Николай Селиванов
Театрален колектив при ТПК "Черноморка" - Бургас

Представя

ЖЕНИ С МИНАЛО

Сатира в 4 действия  от Димитър Димов

Действащи лица: Неделчо Костадинов, Мария Овчарова, Мария Алакушева, Катя Драмалиева, Ирина Ковачева, Стоян Илиев и Мария Митрева

Постановка: Петко Казанджиев
Средношколски театър "Мила Павлова" при ПИОНЕРСКИ ДОМ и ГК на ДКМС - Бургас

Представя

ОБИКНОВЕН ЧУДО

пиеса в 3 действия от Евгении Шварц

Участват: Красимир Кацаров, Бонка Донева, Мария Атанасова, Божидар Димитров, Веселин Коцев, Дара Баева, Петър Петков, Владимир Бурилков, Елена Атанасова, Станимира Аврамчева, Сълза Курдова, Димитър Янев, Теодор Янев, Веселин Пъйнев, Никола Стоянов

Художествен ръководител: Стоян Стоев
Художник: Кирил Симеонов
Читалищен самодеен музикален театър гр. Грудово

Представя

ПЕСЕНТА НА КОВАЧА
Оперета в три картини, пролог и епилог

Музика и диригент: Н. Коритаров
Либрето и постановка: Г. Деанов
Участват: Д. Димитров, Р. Савова, Л. Михайлов, Хр. Борисов, Ст. Чолаков, Ив. Танчем, Ив. Пейчев, Ил. Стоянов, Х. Чанков, Ж. Стоянов, Ст. Харалампиев, Пиер Деянов и др.

Хор селяни
Хор девойки

Оркестър при под. 70320
Худож. оформление: Ст. Беев
Грим: Ст. Стоянов