Празникът на ППМГ „Акад. Никола Обрешков“, по повод 51 години от създаването на гимназията, е свързан с още едно събитие. Това е откриването в училището на STEM център (Science – Technology – Engineering – Mathematics)

STEM е обучение, което е фокусирано върху наука, технологии, инженерство и математика. Чрез методиката на STEM учениците вз...

Прочетете още

„Всички ние сме безсмъртни, само трябва първо да умрем“ 115 години от рождението на Мирча Елиаде

Мирча Елиаде е един от големите ерудити на миналия век. Роден е в Румъния, живял и преподавал в редица страни по света. Той...

Прочетете още