Събития

Тринадесетата международна конференция „Цифрово представяне и опазване на културно и научно наследство“ – DiPP2023 започва в Библиотеката

Регионална библиотека е домакин и един от съ-организаторите на конференцията.
Престижното научно събитие
ще бъде открито на 7 септември 2023 г. от 12:30 часа.
От 7 до 10 септември 2023 г. Институтът по математика и информатика при Българска академия на науките, под патронажа на ЮНЕСКО и с подкрепата на Фонд „Научни изследвания“ (КП-06-МНФ/4/19.05.2023) и Община Бургас, организира Тринадесетата международна конференция „Цифрово представяне и опазване на културно и научно наследство“ – DiPP2023.
Лектори по покана на форума са проф. д-р Севдалина Турманова, Университет „Проф. д-р Асен Златаров“- гр. Бургас и гл.ас.д-р Радовеста Стюарт, Община Бургас, които ще представят иновативни проекти и технологични разработки от регион Бургас.
Тринадесетата международна конференция „Цифрово представяне и опазване на културно и научно наследство” (DiPP2023) цели да представи иновации, проекти и научни и научно-приложни разработки в областта на цифровото документирането, архивирането, представянето и запазването на световно и национално материално и не-материално културно и научно наследство. Основен фокус е осигуряването на отворен достъп до цифровизирано национално културно и научно наследство и следването на устойчиви политики за продължаващо му цифрово съхранение и опазване.
Съ-организатори: Регионален академичен център на БАН-Бургас; Регионален исторически музей – Бургас; Бургаски свободен университет; Регионалната библиотека „Пейо Яворов“, гр. Бургас, Университет „Проф. А. Златаров“ – Бургас.
Съпътстващи събития:
─ Семинар и 14-ти национален информационен ден „Open Science, Open Data, Open Access, Bul-garian Open Science Cloud“, частично подкрепен по проект D01-168/28.07.2022 от Националната пътна карта за научноизследователски инфраструктури.
─ Семинар „Promoting the Green Transition through University Education on Green Stand-ards“, организиран от Бургаски свободен университет да представи постигнати научни резултати от проект „B-Green-ED – Boosting the Green Future via University Micro-Credentials“, финансиран от Европейския съюз по Erasmus+ Programme, KA220-HED – Cooperation partnerships in higher education.
─ Втори информационен ден „Research Infrastructure Services in the Humanities and Social Sciences”, организиран от Институт по математика и информатика – БАН да представи постигнати научни резултати по проект „Национална интердисциплинарна изследователска Е-инфраструктура за ресурси и технологии за българското езиково и културно наследство, интегрирана в рамките на европейските инфраструктури CLARIN и DARIAH (КЛаДА-БГ)“.
Повече информация за конференцията може да се види на страницата на DiPP2023 (http://dipp2023.math.bas.bg/.
Представените на форума научни изследвания и резултати се публикуват в реферираното и индексирано в Web of Science и Scopus издание, достъпно онлайн на http://dipp.math.bas.bg.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *